سیاوشی: ستاره بودن من به تنهایی کافی نیست/ هنوز باخت مقابل ژاپن را درک نمی‌کنم