انفجار قوی در اطراف فرودگاه اربیل/آژیر خطر به صدا در آمد/ هدف که بود؟