صدای انفجار مهیب در اطراف فرودگاه اربیل / آژیرهای هشدار در کنسولگری آمریکا فعال شد