تمرین تیم ملی ایران با حضور یک مهمان ویژه قطری/ نبی هم پا به توپ شد!