عارف علوی: ایران و پاکستان باید مسائل را از طریق گفتگو حل کنند