تقدیر رئیس‌جمهور پاکستان: در خاک ایران تروریست‌ها را زدیم