آغاز رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت