فیلم/ آغاز رزمایش پدافندی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲