جزئیات رزمایش مدافعان آسمان ولایت‌/ محدوده‌ای از آبادان تا چابهار/ حمله ده‌ها فروند هواپیما به اهداف