یارانه این گروه قطع شد/ فرمول پرداخت یارانه‌ها تغییر کرد