توصیه اسماعیل کوثری به پاکستان: اجازه ندهید خاکتان مأمن تروریست‌ها شود/ مرزهایتان را کنترل کنید