شوخی و کتک کاری سردار آزمون و علیرضا بیرانوند در تمرین تیم ملی