کشف محموله مهمات انتحاری در شهرستان راسک / یک تروریست به هلاکت رسید