سردار حاجی زاده: اگر 9 میلیون نفر از تروریست‌ها هم کشته شوند جای عزیزان ما را نخواهد گرفت