معاون وزیر کشور: پاکستان عزم قاطع‌تری برای برخورد با تروریست‌ها داشته باشد