ریزش ۷۰ میلیونی قیمت تلویزیون / با قیمت جدید هم نمی‌توان این تلویزیون را خرید