طارمی: از مردم فلسطین می‌خواهم در وضعیت سخت کنونی قوی بمانند