نامه‌ ایران به شورای امنیت: عملیات ضد تروریستی با رعایت کامل تعهدات بین‌المللی انجام شد