تداوم روند کنونی یعنی شرایط جنگی خطرناک/ مسیر تحولات به سمت اهداف نتانیاهو است