قالیباف: برنامه هفتم می‌تواند برای جامعه بسیار امیدبخش و انگیزش‌زا باشد