جزئیات تازه از انبار باروت تهران / هزینه ایمن سازی باغ کتاب چقدر است؟