ایروانی: ریشه‌های وضعیت کنونی دریای سرخ کشتارهای وحشیانه توسط رژیم اسرائیل است