توقیف خودروی هیوندای مشکی در شهرک غرب / ماجرا چیست؟