به ما گفتند ۲ هفته طول می‌کشد تا خلیل‌زاده برگردد/ شجاع را برای پرسپولیس لازم داریم/ باید بدانند این بازیکن در استخدام ماست