این مرد را می شناسید؟ / جلوی عابربانک ها برای سوژه ها کمین می کرد + عکس چهره باز