ابلاغ یک بخشنامه مهم درباره شمش طلا / بانک ها حق این کار را ندارند