همه به‌دنبال شکستن طلسم ۴۸ ساله ایران/ ۶ نیمه‌نهایی تلخ پس از ۳ قهرمانی شیرین!