رئیسی: امروز فلسطین پیروز میدان است و رژیم صهیونیستی و حامیان او شکست خورده‌اند