آسمان بارانی اکثر مناطق، برف شدید در غرب و شمال غرب و آماده‌باش‌ ۱۱ استان‌‌