آخرین تمرین تیم ملی قبل از بازی با فلسطین/ گزارش تصویری