واکنش رسمی فدراسیون فوتبال به شایعه بزرگ در تمرین تیم ملی