شناسایی ۴ سفره‌خانه سنتی غیرمجاز در محور گردشگری ناهارخوران گرگان