امکانات فوق العاده این منطقه برای متقاضیان مسکن / با ۳.۵ میلیارد در این منطقه تهران صاحب خانه شوید + جدول قیمت