پاسخ آفریقای جنوبی به انتقاد‌های حامیان رژیم صهیونیستی