همه یز درباره پایتخت؛ از دعوت دوقلوها تا انصراف تنابنده از سریال فتحی