امام جمعه موقت تهران: امروز یمن مورد حمایت همه آزادگان جهان است