تحولات اوکراین|وابستگی کامل کی‌یف به کمک‌های مالی و نظامی غرب/وضعیت سخت برای اوکراین در جبهه شرقی