این خودروی خارجی ارزان تر از شاهین؟ / زیبای فرانسوی با قیمت ایده آل