عکس | کشف جسد مرد تهرانی در اتوبان ساوه | او را با ضربات چاقو به قتل رسانده بودند