قطعنامه شورای امنیت علیه یمن/ روسیه: تشدید تنش در غزه دلیل اصلی وضعیت کنونی دریای سرخ است