این متقاضیان خودرو خوشحال شدند / صف های خرید محصولات شرکت های خودروسازان شلوغ می شود