کشف 2 تن ماده منفجره دست ساز در زنجان / فاجعه از بیخ گوش مردم گذشت + عکس