هلاکت از فاصله صفر | انفجار دهانه ۴ تونل و یک میدان مین پس از نزدیک شدن نظامیان اسرائیلی | جزئیات ۵۲ عملیات حماس