زائران حج عمره بخوانند / تکلیف پروازهای تعلیق شده چه می‌شود؟