به زودی زمستان به تاریخ می‌پیوندد/ چرا کریسمس امسال برفی نبارید؟