عکسی از مهمانان امروز رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی