عین‌اللهی خبر داد: نیروهای طرحی در دوران کرونا جذب می‌شوند