تخته گاز چینی‌های بازار خودرو / افزایش ۱۸۵ میلیونی این خودرو