یحیی به یک دلیل برای رفتن عجله دارد/ برانکو؟ یک خارجی را به پرسپولیس بیاورید که ایده جدید داشته باشد/ تیم ملی برای جام ملت‌ها هنوز کار دارد