افراد بالای 12 سال در هوای آلوده این مکمل ویتامین را مصرف کنند